Historie

Samostatná jednota byla založena na ustavující valné hromadě v březnu 1922. Před tím chodili Vinořští cvičit do Satalic a Jednota se jmenovala Satalicko-vinořská.
Vlastní sokolovnu si Jednota postavila a otevřela 28.října 1925 a v roce 1947 bylo přistaveno jeviště. Prvním starostou byl bratr Josef Hofman, dnes je starostou br. Ing. Myron Gawdun.

Aktivní činnost je soustředěna do následujících oddílů:
- oddíl všestrannosti
- oddíl stolního tenisu
- oddíl tenisu
- oddíl kopaná
- oddíl rehabilitačního cvičení žen
- oddíl odbíjené žáků
- oddíl rodiče a děti
- oddíl florbalu

- oddíl nohejbalu

Od roku 1925 zhruba do roku 1965 byla TJ SOKOL ve Vinoři i nositelkou kultury a společenského dění.TJ měla 2 ochotnické soubory, které po roce 1965 bohužel zanikly.
V roce 1928 byl založen oddíl kopané, jehož tradice se udržela dodnes. Aktivní byl i oddíl ledního hokeje, který byl založen v roce 1949 - letos slavíme 70 let od založení.  Nástupcem je amatérský hokejový tým Kačeři Vinoř.


 

Zpracoval kronikář obce Ing. František Filip, 2009


Soubory ke stažení