Naše nové stránky mají přiblížit náplň naší neziskové organizace co nejširší veřejnosti. Chceme i touto formou nabídnout všem možnost zapojit se do sportování i do našeho spolku.

fr.švarc