Nazdar bratře,

posílám fotografii z účasti naší jednoty na sběru potravin v Penny Prosek pro potravinovou banku dne 11.11.2023.

Věřím, že jsme tak přispěli dobré věci.

se sokolským Nazdar

fr.švarc, TJ Sokol Vinoř