15.11.2019 se sešlo okolo 40 aktérů vinořského hokeje. Nejstarším hráčem byl Kamil Kyral, kterému bylo téměř 85 let. Zavzpomínali jsme i na vynikajícího sportovce Miloše Fabiána, který tady u nás, dojel svůj poslední závod a už mu nebylo souzeno, se našeho setkání zúčastnit. Čest jeho památce. Děkujeme starostovi Vinoře, Michalu Biskupovi, že promítl krátký film z tehdejšího zápasu i studii nového sportovního areálu.Děkujeme i rybářům za zapůjčení klubovny a všem účastníkům, v čele s prvním porevolučním starostou Sokola, bratrem Milošem Hrnčálem. Zvláštní poděkování patří i městské části Vinoř za opdporu naščí akce i Petru Bajerovi, za přípravu vynikajícího občerstvení. Tak - za 10 let?

15.11.2019 se sešlo okolo 40 aktérů vinořského hokeje. Nejstarším hráčem byl Kamil Kyral, kterému bylo téměř 85 let. Zavzpomínali jsme i na vynikajícího sportovce Miloše Fabiána, který tady u nás, dojel svůj poslední závod a už mu nebylo souzeno, se našeho setkání zúčastnit. Čest jeho památce. Děkujeme starostovi Vinoře, Michalu Biskupovi, že promítl krátký film z tehdejšího zápasu i studii nového sportovního areálu.Děkujeme i rybářům za zapůjčení klubovny a všem účastníkům, v čele s prvním porevolučním starostou Sokola, bratrem Milošem Hrnčálem. Zvláštní poděkování patří i městské části Vinoř za opdporu naščí akce i Petru Bajerovi, za přípravu vynikajícího občerstvení. Tak - za 10 let?