Termín konání:

Den věnovaný sportu a pohybu ve Vinoři.